Home » Posts tagged "ihtiyati haciz aşağıdakilerden hangisinin teminat olarak gösterilmesi sonucunda ortadan kalkmaz"

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati-Haciz-Nedir

Follow Share on Tumblr İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı genel olarak borçlunun borcunu zamanında ödeyeceği konusunda şüpheli ise o halde öncelikle borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını haczettirerek sonrasında icra takibi veya...

Continue reading »