Haciz ve İhtiyati Haciz Konusunda Önemli Gelişme!

haciz

22.11.2013 tarihli Resmi Gazetede Anayasa Mahkemesi’nin 10.07.2013 tarihli, E. No:2012/107 ve K. No:2013/90 sayılı kararı yayımlanmıştır. Söz konusu karar sonrasında ise 12.12.2013 tarihli ve 2013/1 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi çıkarılmıştır. Bugünkü yazımızın konusunu Anayasa Mahkemesi Kararı ile 2013/1 Nolu Tahsilat İç Genelgesi açıklamasının ne...

Continue reading »

Haciz (İcra) Nedir?

Nedir

Haciz, borçlu kişinin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle kısıtlama yapılması, el konulması işlemidir. Haciz işlemi alacaklı lehine yapılan bir işlem olsa da alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin hakları gözetilerek uygulanır. Haciz işlemini isteyecek olan alacaklının bizzat kendisi...

Continue reading »

E-Haciz İşleminde Neler Haczedilemez?

ev-araba

E-Haciz İşlemi İle Neler Haczedilemez? Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek...

Continue reading »

E Haciz (İcra) Sorgulama

sorgulama

Edevlet sisteminin aktif olarak kullanılmasına paralel olarak devlet artık vatandaşlara vermiş olduğu hizmetleri daha hızlı ve ulaşılabilir bir hala getirmek için çalışmaktadır.

Continue reading »

E-Haciz Nedir? Amaç Nedir?

e_haciz

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

Continue reading »

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati-Haciz-Nedir

İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı genel olarak borçlunun borcunu zamanında ödeyeceği konusunda şüpheli ise o halde öncelikle borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını haczettirerek sonrasında icra takibi veya alacak davası açacaktır.

Continue reading »